งานกิจการสภาฯ หนังสือประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๖๔

๙. ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๘. เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๗. นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง สมัยสามัญ สมัยที่ ๖ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
๖.เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
๕.ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
๔. เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
๒.เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระแงงสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.2564
๑.กำหนดสมัยประชุมสภาสมัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ และ กำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

 

คลิก งานกิจการสภาฯ หนังสือประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๖๓

คลิก งานกิจการสภาฯ หนังสือประชาสัมพันธ์ ปี ๒๕๖๒