รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ประจำปีงบประมาณ 2565 (รอบ 6 เดือน)

รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน)