การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564