นโยบายไม่รับของขวัญ (No gift policy)

 

มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ทางสื่อโซเชียลมีเดีย เพจ Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลระแงง และเจ้าหน้าที่ได้มีการลงนามในการงดให้ งดรับของขวัญทุกชนิด