ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Posted by:

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
๑. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
๒. ตำแหน่ง นักการภารโรง
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในวันเวลาราชการ รายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง
ประกาศสรรหาพนักงานจ้าง

0

Add a Comment