โครงการรู้ค่าขยะชุมชนต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

Posted by:

โครงการรู้ค่าขยะชุมชนต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 16 กันยายน 2565

กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมการทำสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

 

0

Add a Comment