กิจกรรม Big cleaning day.

Posted by:

ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

พนักงาน อบต.ระแงง ร่วมกันพัฒนา

กลุ่มที่ 1 พัฒนา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า (เก่า)

กลุ่มที่ 2 พัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านโตนด ทำการฉีดล้าง กวาด ทำความสะอาดถนนร่วมกับประชาชน หมู่ที่ 5 

0

Add a Comment