เชิญชวน ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลระแงง

Posted by:

เชิญชวน ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลระแงง ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เพื่อพัฒนาต่อไป

https://forms.gle/mEL1totgRFkAdNBp7

0

Add a Comment