ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคมซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด ๖ ล้อฯ

Posted by:

ประกาศผู้ชนะเสนอราคม ซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ระหว่างหัวเก๋งและกระบะบรรทุก ชนิดเครนไฮดรอลิก ตัวเครนเปนผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยตอนท้ายติดตั้งกระบะบรรทุก มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า ๒ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding)

0

Add a Comment