ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่องประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ ฯลฯ

Posted by:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครยไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม้นัอยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ระหว่างหัวเก๋งและกระบะบรรทุก ติดเครนไฮดรอลิก ตัวเครนเป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยตอนท้ายติดตั้งกระบะบรรทุก มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า ๒ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคมอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0

Add a Comment