การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมติดเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ๑ คัน

Posted by:

Scan2564-02-02_111929

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมติดเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ๑ คัน

0

Add a Comment