ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา, ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

Posted by:

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างฯ

0

Add a Comment