การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมติดเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ๑ คัน

Posted by:

Scan2564-02-02_111929

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลระแงง เรื่อง การเปิดเผยราคากลางการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกพร้อมติดเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ๑ คัน

0

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ฯลฯ

Posted by:

Scan2564-02-10_101554

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า ระหว่างหัวเก๋งและกระบะบรรทุก ติดเครนไฮดรอลิก ตัวเครนเป็นผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยตอนท้ายติดตั้งกระบะบรรทุก มีปริมาณความจุไม่น้อยกว่า ๒ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เนื่องจากบันทึกข้อมูลผิดพลาด

0